ภาพกิจกรรม        ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

    อบรมการประยุตย์ใช้สื่อ eDLTV และการสำเนาสื่อ eDLTV

 

     อบรมการประยุตย์ใช้สื่อ eDLTV และการสำเนาสื่อ eDLTV เพื่อการเรียนการสอน ที่สำนักงานเขต ขอนแก่น เขต 3

  ดูภาพกิจกรรม

   วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

 

    การประชุมสะท้อนผล การใช้ eDL-Copy

 

     การประชุมสะท้อนผล การใช้โปรแกรม eDL-Copy โรงเรียนเครือข่าย eDLTV คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

  ดูภาพกิจกรรม

   วันที่ 18 ตุลาคม 57

 

ออกติดตามกการใช้งาน สื่อ eDLTV

 

โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สำนักงานเขตพื้นที่มหาสารคาม เขต 1

และโรงเรียนบ้านดอนหัน สำนักงานเขตพื้นที่มหาสารคาม เขต 2

ดูภาพกิจกรรม

   วันที่ 29 กันยายน 57

บรรยายการบูรณาการเรียนการสอน Tablet & eDLTV

 

   เป็นการบรรยายการบูรณาการเรียนการสอนโดยการใช้ Tablet & eDLTV  ให้กับครูในสังกัดสำนักงานเขตพี้นที่การศึกษากาฬสินธ์ เขต 2

 

ดูภาพกิจกรรม

   วันที่ 19 กันยายน 57

ประชุมชี้แจง eDLTV

 

เป็นการประชุมชี้แจงเครือข่าย eDLTV  ให้กับสำนักงานเขตพี้นที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน

>>ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการอบรม  

1. สรุปการอบรม  คลิกดาวโหลด..

ดูภาพกิจกรรม

   วันที่ 18 กันยายน 57

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหาร

 

อบรมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้การผุ้บริหาร

>>ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม  

1. สื่อ eDLTV สไลน์บรรยาย คลิก..

2. การบริหารจัดการไอซีที เพื่อการศึกษา คลิก..

3. การประยุกต์ใช้คลาวด์สู่การเรียนการสอน คลิก..

ดูภาพกิจกรรม

   วันที่ 2 กันยายน 57