สถิติการเข้าชมเว็บ

1437706
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
135
259
1967
1431157
10126
10311
1437706

Your IP: 54.166.212.152
Server Time: 2018-05-25 18:33:27

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อ eDLTV ออนไลน์

สื่อ eDLTV ระดับประถมศึกษา

สื่อ eDLTV ระดับมัธยมศึกษา

สื่อ eDLTV ระดับอาชีวศึกษา หรือการอาชีพ

ชุมชนของ RMU eDL

 รายชื่อโรงเรียนในเครือข่าย สพป.รอ.1 ที่รับสื่อไปแล้วทั้งหมด 106 โรงเรียน 108 เครื่อง

ลำดับ หน่วยงาน/โรงเรียน ขนาด 1 TB ขนาด 2 TB กลุ่มเครือข่าย วันที่รับสื่อ1 วันที่รับสื่อ2
เครือข่าย นำร่อง เครือข่าย นำร่อง
1

รร.บ้านเปลือยตาล

(คุรุวิทยาประชานุกูล)

      1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
2 โรงเรียนบ้านหนองชาด       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
3 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
4 โรงเรียนบ้านคางฮุง       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
5 โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์       1 โครงการ ฯ   24-มิ.ย.-56
6 โรงเรียนบ้านหนองยูง       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
7 โรงเรียนบ้านดอนแคน       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
8 โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
9 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
10 รร.บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)       1 โครงการ ฯ   24-มิ.ย.-56
11 โรงเรียนบ้านสามแยกโพธิ์ชัย     3   รร.เครือข่าย    
12 โรงเรียนบ้านร่องคำ       1 รร.เครือข่าย    
13

รร.บ้านขอนแก่น

(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)

      1 รร.เครือข่าย    
14 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม       1 รร.เครือข่าย    
15 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์       1 รร.เครือข่าย    
16

โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน

      1 รร.เครือข่าย    
17 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร       1 รร.เครือข่าย    
18 รร.บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์       1 รร.เครือข่าย    
19 รร.บ้านหนองแวงหนองหัวคน       1 รร.เครือข่าย    
20 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา       1 รร.เครือข่าย    
21 รร.ไทยรัฐวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 101       1 รร.เครือข่าย    
22 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ       1 รร.เครือข่าย    
23 รร.ดอนแคนดอนหวายสามัคคี       1 รร.เครือข่าย    
24 โรงเรียนบ้านเขือง       1 รร.เครือข่าย    
25 โรงเรียนบ้านหมูม้น       1 รร.เครือข่าย    
26 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย       1 รร.เครือข่าย    
27 โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม       1 รร.เครือข่าย    
28 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร     1   รร.เครือข่าย    
29

รร.บ้านหนองโทนหนองเขวา

(คุรุราษฎร์สามัคคี)

    1   รร.เครือข่าย    
30 โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี     1   รร.เครือข่าย    
31 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด     1   รร.เครือข่าย    
32

รร.บ้านเปลือย

(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)

    1   รร.เครือข่าย    
33

รร.บ้านดงเค็ง

(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)

    1   รร.เครือข่าย    
34 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก     1   รร.เครือข่าย    
35 โรงเรียนบ้านแวงวิทยา     1   รร.เครือข่าย    
36 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด     1   รร.เครือข่าย    
37

รร.บ้านโคกสง่า

(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)

    1   รร.เครือข่าย    
38 รร.บ้านหนองพานแยบัวห้าว     1   รร.เครือข่าย    
39 รร.บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)     1   รร.เครือข่าย    
40 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน     1   รร.เครือข่าย    
41 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม     1   รร.เครือข่าย    
42 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม     1   รร.เครือข่าย    
43 โรงเรียนบ้านดงกลาง     1   รร.เครือข่าย    
44 โรงเรียนบ้านดงยาง     1   รร.เครือข่าย    
45

โรงเรียนบ้านไม้ล่าว

(คุรุราษฎร์พัฒนา)

    1   รร.เครือข่าย    
46 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว     1   รร.เครือข่าย    
47 โรงเรียนบ้านข่า     1   รร.เครือข่าย    
48 โรงเรียนบ้านโคกมอน     1   รร.เครือข่าย    
49 โรงเรียนบ้านอีง่อง     1   รร.เครือข่าย    
50 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง     1   รร.เครือข่าย    
51 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน     1   รร.เครือข่าย    
52 โรงเรียนบ้านมะยาง     1   รร.เครือข่าย    
53 โรงเรียนบ้านหัวโนน     1   รร.เครือข่าย    
54 โรงเรียนบ้านดู่     1   รร.เครือข่าย    
55 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา     1   รร.เครือข่าย    
56 โรงเรียนบ้านตาอุด     1   รร.เครือข่าย    
57 รร.บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์     1   รร.เครือข่าย    
58 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์     1   รร.เครือข่าย    
59

รร.บ้านโสกเชือก

(คุรุราษฎร์อำนวย)

    1   รร.เครือข่าย    
60

โรงเรียนบ้านโพนทอง

(สญชัยประชาเวทย์)

    1   รร.เครือข่าย    
61 โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว     1   รร.เครือข่าย    
62 โรงเรียนบ้านเหล่ากุด     1   รร.เครือข่าย    
63 โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่     1   รร.เครือข่าย    
64 โรงเรียนบ้านสวนจิก     1   รร.เครือข่าย    
65 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา     1   รร.เครือข่าย    
66

รร.บ้านโพธิ์ทอง

(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)

    1   รร.เครือข่าย    
67

รร.บ้านเหล่าใหญ่

(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)

    1   รร.เครือข่าย    
68

รร.บ้านหนองสองห้อง

(คุรุราษฎร์บำรุง)

    1   รร.เครือข่าย    
69 โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก     1   รร.เครือข่าย    
70 โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ     1   รร.เครือข่าย    
71 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน     1   รร.เครือข่าย    
72 รร.บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)     1   รร.เครือข่าย    
73 รร.บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)     1   รร.เครือข่าย    
74 โรงเรียนหัวนางามวิทยา     1   รร.เครือข่าย    
75

รร.บ้านดงสิงห์

(ดำรงราษฎร์สามัคคี)

    1   รร.เครือข่าย    
76 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง     1   รร.เครือข่าย    
77 รร.วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)     1   รร.เครือข่าย    
78 โรงเรียนบ้านพยอม     1   รร.เครือข่าย    
79 รร.บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)     1   รร.เครือข่าย    
80 รร.บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์     1   รร.เครือข่าย    
81 โรงเรียนบ้านแคน     1   รร.เครือข่าย    
82 โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์     1   รร.เครือข่าย    
83 โรงเรียนดงยางสะแบง     1   รร.เครือข่าย    
84 โรงเรียนบ้านโนนข่า     1   รร.เครือข่าย    
85

รร.บ้านหวายหลึม

(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)

    1   รร.เครือข่าย    
86 โรงเรียนบ้านแมด     1   รร.เครือข่าย    
87 โรงเรียนบ้านพลับพลา     1   รร.เครือข่าย    
88 โรงเรียนบ้านเกษมสุข     1   รร.เครือข่าย    
89 โรงเรียนบ้านมีชัย     1   รร.เครือข่าย    
90 โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)     1   รร.เครือข่าย    
91 โรงเรียนบ้านยางใต้     1   รร.เครือข่าย    
92 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว     1   รร.เครือข่าย    
93 โรงเรียนบ้านหนองแวง     1   รร.เครือข่าย    
94 รร.บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)     1   รร.เครือข่าย    
95 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ     1   รร.เครือข่าย    
96 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย     1   รร.เครือข่าย    
97 โรงเรียนบ้านราชธานี     1   รร.เครือข่าย    
98 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ     1   รร.เครือข่าย    
99 โรงเรียนสหคามวิทยาคาร     1   รร.เครือข่าย    
100 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์     1   รร.เครือข่าย    
101 รร.บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)     1   รร.เครือข่าย    
102 โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา     1   รร.เครือข่าย    
103 โรงเรียนบ้านป่ายาง     1   รร.เครือข่าย    
104 โรงเรียนบ้านหนองเต่า     1   รร.เครือข่าย    
105 รร.บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)     1   รร.เครือข่าย    
106 โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี     1   รร.เครือข่าย    
  รวม 0 0 82 26      
  รวมทั้งหมด 108