สถิติการเข้าชมเว็บ

1425530
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
263
460
2060
1420587
8261
14181
1425530

Your IP: 23.20.245.192
Server Time: 2018-04-20 21:44:24

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อ eDLTV ออนไลน์

สื่อ eDLTV ระดับประถมศึกษา

สื่อ eDLTV ระดับมัธยมศึกษา

สื่อ eDLTV ระดับอาชีวศึกษา หรือการอาชีพ

ชุมชนของ RMU eDL

รายชื่อโรงเรียนในเครือข่าย สพป.มค.1 ที่รับสื่อไปแล้วทั้งหมด 154 โรงเรียน 167 เครื่อง

ลำดับ หน่วยงาน/โรงเรียน ขนาด 1 TB ขนาด 2 TB กลุ่มเครือข่าย วันที่รับสื่อ1 วันที่รับสื่อ2
เครือข่าย นำร่อง เครือข่าย นำร่อง
1 โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข     1 1 รร.เครือข่าย + โครงการฯ 13-ม.ค.-56 13-มิ.ย.-56
2 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด (เมือง)       2 รร.เครือข่าย + โครงการฯ 17-พ.ย.-55 13-มิ.ย.-56
3 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่       2 รร.เครือข่าย + โครงการฯ 20-ม.ค.-56 13-มิ.ย.-56
4 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 1       รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
5 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน   1     รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
6 โรงเรียนบ้านหนองโพด   1     รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
7 รร.บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์   1     รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
8 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง   1     รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
9 โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย   1     รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
10 โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง   1     รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
11 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ   1     รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
12 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน   1     รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
13 โรงเรียนอนุบาลแกดำ   1     รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
14 โรงเรียนบ้านพงโพด 1       รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
15 โรงเรียนบ้านหัวหนอง 1       รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
16 โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 1       รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
17 โรงเรียนบ้านโพนละออม 1       รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
18 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 1       รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
19 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1       รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
20 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 1       รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
21 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 1       รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
22 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 1       รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
23 โรงเรียนวัดนาดีวราราม 1       รร.เครือข่าย 27-ธ.ค.-55  
24 โรงเรียนบ้านทัน 1       รร.เครือข่าย 20-ม.ค.-56  
25 โรงเรียนบ้านยาง (ยางทวงวิทยา) 1       รร.เครือข่าย 23-ม.ค.-56  
26 โรงเรียนบ้านดงมัน 1       รร.เครือข่าย 23-ม.ค.-56  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 1       รร.เครือข่าย 28-ม.ค.-56  
28 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 1       รร.เครือข่าย 29-ม.ค.-56  
29 โรงเรียนบ้านแดง 1       รร.เครือข่าย 30-ม.ค.-56  
30 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 1       รร.เครือข่าย 31-ม.ค.-56  
31 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 1       รร.เครือข่าย 2-ก.พ.-56  
32 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 1       รร.เครือข่าย 2-ก.พ.-56  
33 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 3     1 รร.เครือข่าย + โครงการฯ 2-ก.พ.-56 13-มิ.ย.-56
34 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1       รร.เครือข่าย 2-ก.พ.-56  
35 โรงเรียนบ้านห้วยทราย(อ.บรบือ) 1   1   รร.เครือข่าย 2-ก.พ.-56  
36 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง       2 รร.เครือข่าย + โครงการฯ 17-พ.ย.-55 6-มิ.ย.-56
37 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน       1 รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
38 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์       1 รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
39 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน       1 รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
40 รร.บ้านอุปราช(คุรราษฎร์บำรุงศิลป์)       1 รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
41 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น       1 รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
42 โรงเรียนบ้านกุดแคน       1 รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
43 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ       1 รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
44 โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ       1 รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
45 รร.ชุมชนบ้านลาด(กันทรวิชัย)       1 รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
46 รร.บ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์)       1 รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
47 รร.บ้านเอียด (สังฆราษฎร์รังสรรค์)     1   รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
48 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ     1   รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
49 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น     1   รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
50 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น     1   รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
51 โรงเรียนบ้านดอนดู่ ( อ.เมือง )     1   รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
52 โรงเรียนวันครู 2502      1   รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
53 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม       1 รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
54 โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)     1   รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
55 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง     1   รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
56 โรงเรียนบ้านโพนสวาง     1   รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
57 โรงเรียนบ้านคอกม้า     1   รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
58 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย     1   รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
59 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ       1 รร.เครือข่าย 21-พ.ย.-55  
60 โรงเรียนบ้านหนองโก     1   รร.เครือข่าย 28-พ.ย.-55  
61 โรงเรียนบ้านคันธาร์     1   รร.เครือข่าย 29-พ.ย.-55  
62 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์     1   รร.เครือข่าย 29-พ.ย.-55  
63 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข     1   รร.เครือข่าย 29-พ.ย.-55  
64 โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน     1   รร.เครือข่าย 1-ธ.ค.-55  
65 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา     1   รร.เครือข่าย 15-ธ.ค.-55  
66 โรงเรียนบ้านโคกลิ่น     1   รร.เครือข่าย 15-ธ.ค.-55  
67 โรงเรียนบ้านโคกไร่     1   รร.เครือข่าย 15-ธ.ค.-55  
68 โรงเรียนบ้านโสกแดง     1   รร.เครือข่าย 15-ธ.ค.-55  
69 โรงเรียนบ้านหนองแก     1   รร.เครือข่าย 15-ธ.ค.-55  
70 โรงเรียนบ้านนาคูณ     1   รร.เครือข่าย 15-ธ.ค.-55  
71 รร.บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก     1   รร.เครือข่าย 20-ธ.ค.-55  
72 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม       1 รร.เครือข่าย 20-ธ.ค.-55  
73 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง     1   รร.เครือข่าย 20-ธ.ค.-55  
74 โรงเรียนบ้านหัวขัว     1   รร.เครือข่าย 20-ธ.ค.-55  
75 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร     1   รร.เครือข่าย 27-ธ.ค.-55  
76 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ     1   รร.เครือข่าย 2-ม.ค.-56  
77 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า     1   รร.เครือข่าย 2-ม.ค.-56  
78 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่     1   รร.เครือข่าย 5-ม.ค.-56  
79 รร.บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ     1   รร.เครือข่าย 5-ม.ค.-56  
80 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง     1   รร.เครือข่าย 5-ม.ค.-56  
81 รร.บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด     1   รร.เครือข่าย 5-ม.ค.-56  
82 โรงเรียนบ้านโพนงาม     1   รร.เครือข่าย 7-ม.ค.-56  
83 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่     1   รร.เครือข่าย 7-ม.ค.-56  
84 โรงเรียนบ้านหัวนา     1   รร.เครือข่าย 7-ม.ค.-56  
85 โรงเรียนบ้านดอนดู่ ( อ.กันทร )     1   รร.เครือข่าย 7-ม.ค.-56  
86 รร.บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด     1   รร.เครือข่าย 9-ม.ค.-56  
87 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู     1 1 รร.เครือข่าย + โครงการฯ 9-ม.ค.-56 13-มิ.ย.-56
88 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู     1   รร.เครือข่าย 9-ม.ค.-56  
89 โรงเรียนบ้านวังแสง     1   รร.เครือข่าย 9-ม.ค.-56  
90 โรงเรียนบ้านหนองบัว     1   รร.เครือข่าย 9-ม.ค.-56  
91 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย     1   รร.เครือข่าย 9-ม.ค.-56  
92 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง     1   รร.เครือข่าย 13-ม.ค.-56  
93 โรงเรียนบ้านเหล่าตามา     1   รร.เครือข่าย 13-ม.ค.-56  
94 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า     1   รร.เครือข่าย 13-ม.ค.-56  
95 รร.บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม     1   รร.เครือข่าย 13-ม.ค.-56  
96 โรงเรียนบ้านเปลือยดง     1   รร.เครือข่าย 20-ม.ค.-56  
97 โรงเรียนบ้านโคกก่อ     1   รร.เครือข่าย 20-ม.ค.-56  
98 โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย     1   รร.เครือข่าย 20-ม.ค.-56  
99 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี     1   รร.เครือข่าย 23-ม.ค.-56  
100 รร.บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว     1   รร.เครือข่าย 23-ม.ค.-56  
101 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า     1   รร.เครือข่าย 24-ม.ค.-56  
102 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า     1   รร.เครือข่าย 24-ม.ค.-56  
103 โรงเรียนบ้านหนองตื่น     1   รร.เครือข่าย 24-ม.ค.-56  
104 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด     1 1 รร.เครือข่าย + โครงการฯ 24-ม.ค.-56 13-มิ.ย.-56
105 รร.บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า     1   รร.เครือข่าย 24-ม.ค.-56  
106 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ     1   รร.เครือข่าย 25-ม.ค.-56  
107 รร.บ้านหนองข่าหนองคูโปโล     1   รร.เครือข่าย 25-ม.ค.-56  
108 รร.บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง     1   รร.เครือข่าย 25-ม.ค.-56  
109 โรงเรียนบ้านดอนงัว     1   รร.เครือข่าย 25-ม.ค.-56  
110 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง     1   รร.เครือข่าย 27-ม.ค.-56  
111 โรงเรียนบ้านโคกกลาง     1   รร.เครือข่าย 27-ม.ค.-56  
112 โรงเรียนบ้านแสนสุข     1   รร.เครือข่าย 28-ม.ค.-56  
113 รร.บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา     1   รร.เครือข่าย 29-ม.ค.-56  
114 โรงเรียนบ้านดอนพยอม     1   รร.เครือข่าย 29-ม.ค.-56  
115 โรงเรียนบ้านสมศรี     1 1 รร.เครือข่าย + โครงการฯ 5-ก.พ.-56 13-มิ.ย.-56
116 โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง     1   รร.เครือข่าย 7-ก.พ.-56  
117 โรงเรียนบ้านหนองแวง     1   รร.เครือข่าย 8-มี.ค.-56  
118 รร.บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง     1 1 สหกรณ์ + รร.เครือข่าย 9-เม.ย.-56 13-มิ.ย.-56
119 โรงเรียนบ้านโสกภารา     1   รร.เครือข่าย 9-เม.ย.-56  
120 รร.บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)     1   รร.เครือข่าย 2-มิ.ย.-56  
121 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว     1   รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
122 รร.บ้านโคกกลาง (ต.หนองโก)     1 1 รร.เครือข่าย + โครงการฯ 11-มิ.ย.-56 13-มิ.ย.-56
123 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ     1   รร.เครือข่าย 17-พ.ย.-55  
124 โรงเรียนบ้านโนนทอง     1   รร.เครือข่าย 5-มิ.ย.-56  
125 โรงเรียนบ้านเหล่า     1   รร.เครือข่าย 11-มิ.ย.-56  
126 โรงเรียนบ้านดอนก่อ     1   รร.เครือข่าย 17-มิ.ย-56  
127 รร.ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน     1   รร.เครือข่าย 19-มิ.ย.-56  
128 โรงเรียนบ้านหนองสิม     1   รร.เครือข่าย 19-มิ.ย.-56  
129 โรงเรียนบ้านหนองหิน     1   รร.เครือข่าย 21-มิ.ย.-56  
130 โรงเรียนบ้านซองแมว     1   รร.เครือข่าย 21-มิ.ย.-56  
131 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 1       รร.เครือข่าย 23-มิ.ย.-56  
132 โรงเรียนบ้านโคกกุง        1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
133 โรงเรียนนิคมบ้านหัน        1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
134 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ        1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
135 โรงเรียนบ้านหนองปลิง        1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
136 โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
137 โรงเรียนบ้านศาลา       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
138 โรงเรียนบ้านหนองหวาย       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
139 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนา       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
140 รร.บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
141 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
142 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
143 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
144 โรงเรียนวังไผ่ป่าจั่น       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
145 รร.บ้านหนองค้อสวนอ้อย       1 โครงการ ฯ   13-มิ.ย.-56
146 โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว       1 สหกรณ์   13-มิ.ย.-56
147 โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม       1 สหกรณ์   13-มิ.ย.-56
148 รร.บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์       1 สหกรณ์   13-มิ.ย.-56
149 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1       1 สหกรณ์   13-มิ.ย.-56
150 โรงเรียนบ้านจำนัก       1 สหกรณ์   13-มิ.ย.-56
151 รร.บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว       1 สหกรณ์   13-มิ.ย.-56
152 โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน       1 สหกรณ์   13-มิ.ย.-56
153 โรงเรียนบ้านส้มโฮง       1 สหกรณ์   13-มิ.ย.-56
154 รร.บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง       1 สหกรณ์   13-มิ.ย.-56
155 โรงเรียนบ้านโนนมะม่วง     1   รร.เครือข่าย   5-ส.ค.-56
156 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า     1   รร.เครือข่าย   2-ส.ค.-56
157 โรงเรียนชุมชนบ้านเขวาใหญ่     1   รร.เครือข่าย   1-ส.ค.-56
158 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก     1   รร.เครือข่าย   2-ส.ค.-56
รวม 26 9 87 49      
รวมทั้งหมด 171