เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  1,129,077 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  


ภาพกิจกรรม ของโครงการ
เรื่อง : ภาพอบรมครูและบุคลากรทางกาศึกษา เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียน การเขียนตำรา และหนังสือเรียน วิทยากรโดย อาจารย์ถวัลย์ มาศจรัส
รายละเอียด : ภาพอบรมครูและบุคลากรทางกาศึกษา เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียน การเขียนตำรา และหนังสือเรียน วิทยากรโดย อาจารย์ถวัลย์ มาศจรัส ณ ห้องประชุม 4C อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 1-2 ตุลาคม 2554
เรื่อง : ภาพอบรม e-Book ครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 วันที่ 17-18 กันยายน 2554
รายละเอียด : ภาพอบรม e-Book ครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 วันที่ 17-18 กันยายน 2554 ณ ห้องอบรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 17-18 กันยายน 2554
เรื่อง : ภาพการอบรม การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ของครูภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ
รายละเอียด : ภาพการอบรม การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ของครูภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสาสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะอาจารย์ และทีมวิทยากรจากคณะ


วันที่ : 30-31 กรกฎาคม 2554
เรื่อง : ภาพการประเมินแหล่งเรียนรู้ ict จาก สกศ. วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
รายละเอียด : ภาพการประเมินแหล่งเรียนรู้ ict จาก สกศ. วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 โดยกรรมการจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นผู้ประเมินแหล่งเรียนรู้ ict มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 13 กรกฎาคม 2554
เรื่อง : ภาพประชุมเตรีมประเมินแหล่งเรียนรู้ 12 กรกฎาคม 2554
รายละเอียด : ภาพประชุมเตรีมประเมินแหล่งเรียนรู้ 12 กรกฎาคม 2554 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีท่าน รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานในการประชุม


วันที่ : 12 กรกฎาคม 2554

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th