เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาพกิจกรรมการอบรม
เว็บบล็อก
เว็บบอร์ด

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง
5/2554 22 0 0

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

จำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  973,431 คน
เริ่มนับเมื่อ: 02-03-2553  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ราชภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ผลการเข้ารับการอบรม
รุ่นที่ 1/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 2/53 ม.ราชภัฎลำปาง
รุ่นที่ 3/53 ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รุ่นที่ 4/53 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 5/53 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

รุ่นที่ 1/54 ม.ภัฎนครสวรรค์
รุ่นที่ 2/54 ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 3/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม
รุ่นที่ 4/54 ม.ราชภัฎมหาสารคาม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เวลาปัจจุบัน

ภาพกิจกรรม ของโครงการ
เรื่อง : ภาพอบรมครูและบุคลากรทางกาศึกษา เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียน การเขียนตำรา และหนังสือเรียน วิทยากรโดย อาจารย์ถวัลย์ มาศจรัส
รายละเอียด : ภาพอบรมครูและบุคลากรทางกาศึกษา เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียน การเขียนตำรา และหนังสือเรียน วิทยากรโดย อาจารย์ถวัลย์ มาศจรัส ณ ห้องประชุม 4C อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 1-2 ตุลาคม 2554
เรื่อง : ภาพอบรม e-Book ครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 วันที่ 17-18 กันยายน 2554
รายละเอียด : ภาพอบรม e-Book ครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 วันที่ 17-18 กันยายน 2554 ณ ห้องอบรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 17-18 กันยายน 2554
เรื่อง : ภาพการอบรม การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ของครูภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ
รายละเอียด : ภาพการอบรม การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ของครูภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสาสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะอาจารย์ และทีมวิทยากรจากคณะ


วันที่ : 30-31 กรกฎาคม 2554
เรื่อง : ภาพการประเมินแหล่งเรียนรู้ ict จาก สกศ. วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
รายละเอียด : ภาพการประเมินแหล่งเรียนรู้ ict จาก สกศ. วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 โดยกรรมการจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นผู้ประเมินแหล่งเรียนรู้ ict มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 13 กรกฎาคม 2554
เรื่อง : ภาพประชุมเตรีมประเมินแหล่งเรียนรู้ 12 กรกฎาคม 2554
รายละเอียด : ภาพประชุมเตรีมประเมินแหล่งเรียนรู้ 12 กรกฎาคม 2554 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีท่าน รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานในการประชุม


วันที่ : 12 กรกฎาคม 2554
เรื่อง : ภาพการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ครูและนักเรียนร่วมกัน รุ่น ๔
รายละเอียด : ภาพการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ครูและนักเรียนเรียนรู้ร่วมกัน รุ่น ๔


วันที่ : ๕ - ๙ เมษายน ๒๕๕๔
เรื่อง : ภาพอบรม e-book โครงการวิจัยนำร่อง รุ่น ๓ ปีที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายละเอียด : ภาพอบรม e-book โครงการวิจัยนำร่อง รุ่น ๓ ปีที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ ๓ จัดโดย สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรม ๕ วัน


วันที่ : ๑๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง : ภาพอบรม e-book โครงการวิจัยนำร่อง รุ่น ๒ ปีที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รายละเอียด : ภาพอบรม e-book โครงการวิจัยนำร่อง รุ่น ๒ ปีที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ ๒ จัดโดย สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรม ๕ วัน


วันที่ : ๗-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง : ภาพการอบรม e-book รูปแบบครูกับนักเรียน เรียนรู้ร่วมกัน รุ่น ๒
รายละเอียด : ภาพการอบรม e-book รูปแบบครูกับนักเรียน เรียนรู้ร่วมกัน รุ่น ๒ จัดขึ้น ณ ห้องอบรม lab80 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ : ๒-๔ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง : ภาพการอบรม multipoint
รายละเอียด : ภาพการอบรม multipoint จัดขึ้นโดยโครงการศูนย์ทางไกล ฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำเอางานจาก powerpoint มาแปลงเป็น multipoint เพื่อนำไปเป็นสื่อการสอนได้ วิทยากรโดย คุณวินัย โกหลำ วิทยากรประจำโครงการศูนย์ทางไกล ฯ จัด ณ ห้องอบรม lab80-lab60 เป็นเวลาสองวัน โดยท่าน ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์ ซึ่งเป็น ผอ.โครงการ ฯ ให้ความอนุเคราะในการอบรมครั้งนี้ด้วย พร้อมยังเป็นวิทยากรร่วมในการอบรมด้วย


วันที่ : ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๓
เรื่อง : ภาพการอบรม e-book รูปแบบครูกับนักเรียน เรียนรู้ร่วมกัน รุ่น ๑
รายละเอียด : ภาพการอบรม e-book รูปแบบครูกับนักเรียน เรียนรู้ร่วมกัน รุ่น ๑ จัดขึ้น ณ ห้องอบรม lab80 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พิธีเปิดโดย ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี เป้นเกีรติในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้


วันที่ : ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง : ภาพอบรม e-book โครงการวิจัยนำร่อง รุ่น ๑ ปีที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รายละเอียด : ภาพอบรม e-book โครงการวิจัยนำร่อง รุ่น ๑ ปีที่ ๒ ซึ่งจัดอบรมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


วันที่ : ๑๔ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง : ภาพการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ครูและนักเรียนร่วมกัน รุ่น ๒
รายละเอียด : ภาพการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ครูและนักเรียนร่วมกัน รุ่น ๒ จัดอบรม ณ ห้องอบรมโครงการศูนย์ทางไกล ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : ๒-๔ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง : ภาพการอบรมวิจัยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการวิจัยนำร่อง
รายละเอียด : ภาพการสัมนาและการอบรม การวิจัยเพื่อสรุปผลการอบรมโครงการนำร่อง ปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 15 - 16 กรกฎาคม 2553
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th