GISTDA ขอเชิญร่วมการแข่งขันออกแบบ Application ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท (วันนี้ - 30 มิถุนายน 2556) Link
GIT ศึกษาดูงานที่ ม. กวางบินห์ และ ม. วิงห์
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ที่โรงแรมตักศิลา เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2554
3D พาโนราม่า