Get Adobe Flash player

ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program

   

ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560

 


         

ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมุลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะผู้นำ ได้ร่วมเรียนกับนักศึกษาและอภิปรายการคณาจารย์ชาวอเมริกัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน)

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม