ติดต่อสาขา

แผนที่


View Faculty of Information Technology ,Rajabhat Mahasarakham University,Thailand in a larger map

ข้อมูลติดต่อ

 

                    คุณอำนวย  (หัวหน้าสำนักงาน)

                           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

                           โทร  : 043-721919

                            fb   http://www.facebook.com/itrmu2551