เมนูหลัก

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  302,258 คน
เริ่มนับเมื่อ: 25-11-2554  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
1 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

เวลาปัจจุบัน

  ประชาสัมพันธ์ TM-PLC  
 การประยุกต์ใช้ eDLTV จัดการเรียนรู้โรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

บทความเรื่องเล่าดิจิทัลการบริหารจัดการโรงเรียน

ที่

โรงเรียน

ลิงก์ VDO

โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

https://www.youtube.com/watch?v=5loyLsd5RqQ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

https://www.youtube.com/watch?v=IwO1KdZoDCs

โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

https://www.youtube.com/watch?v=ia9oKUjU0bs

 บทความเรื่องเล่าดิจิทัลการนำสื่ออีดีแอลทีไปใช้ในโรงเรียน

ที่

โรงเรียน

ลิงก์ VDO

โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา

https://youtu.be/cVoo6THW-kg

โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

https://youtu.be/Zm60Dsb9-JA

โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา

https://youtu.be/xGJGDPj84L4

โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

https://youtu.be/5v1n6cInZXY

โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

https://www.youtube.com/watch?v=-pSyUfE6NwA

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

https://www.youtube.com/watch?v=qCixWS2EXyQ

โรงเรียนกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์

https://www.youtube.com/watch?v=Qe7vjlvXTR8

โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

https://youtu.be/lnwomSQfVUI

โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

https://youtu.be/vrDhZBZXGFI


การประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีในการเรียนการสอน

โรงเรียน

เรื่อง

กลุ่มสาระ

ลิงก์ VDO

๑. โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

การปลูกผักปลอดสารพิษ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 https://youtu.be/cnC-1MXEun8

๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา

ภาษาอังกฤษ My body

ภาษาต่างประเทศ

https://youtu.be/_oPL89WJOjE

๓. โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

https://www.youtube.com/watch?v=3A4l1cVLzHo&feature=youtu.be

๔. โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

ภาษาอังกฤษจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาษาต่างประเทศ 

https://youtu.be/GsGBMVlQhnY

๕. โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา

ธาตุและสารประกอบ

วิทยาศาสตร์

https://youtu.be/coplXNaAHWA

๖. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สื่อ eDLTV

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

https://youtu.be/y-5by8ZuDxA

๗. โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา 

สื่อคณิตคิดสนุก

คณิตศาสตร์

https://youtu.be/_PVfzd1usdw

๘. โรงเรียนกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์ 

ประวัติศาสตร์ ผามออีแดง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

https://youtu.be/FAlGclwkMhw

 


  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
 


ภาพกิจกรรม ของโครงการ
เรื่อง : อบรมหลักสูตร Intel Easy Steps คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายละเอียด : อบรมหลักสูตร Intel Easy Steps คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 27-29 กันยายน 2556


วันที่ : วันที่ 27-29 กันยายน 2556

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th