เมนูหลัก

สถานะการสมัคร
รุ่นที่ สมัคร รับ สำรอง

สมาชิก
ชื่อผู้ใช้: ใช้ เลขบัตรประชาชน
รหัสผ่าน: ใช้ เลขท้ายบัตรประชาชน 8 หลัก
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม  306,565 คน
เริ่มนับเมื่อ: 25-11-2554  

ออนไลน์ขณะนี้
ออนไลน์ขณะนี้
3 บุคลทั่วไป
0 สมาชิก

เวลาปัจจุบัน

ภาพกิจกรรม ของโครงการ
เรื่อง : อบรมหลักสูตร Intel Easy Steps คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รายละเอียด : อบรมหลักสูตร Intel Easy Steps คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 27-29 กันยายน 2556


วันที่ : วันที่ 27-29 กันยายน 2556
เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำวิดีโอคลิป เรื่องเล่าค่ายอาสา "เยาวชนทั่วถิ่นไทยเรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี" (เทิดพระเกียรติ ๖๐ พระชันษา มหาจักรีสิริธร)
รายละเอียด : อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำวิดีโอคลิป เรื่องเล่าค่ายอาสา "เยาวชนทั่วถิ่นไทยเรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี" (เทิดพระเกียรติ ๖๐ พระชันษา มหาจักรีสิริธร) วันที่ 21 กันยายน 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 21 กันยายน 2556
เรื่อง : รับรางวัลเรื่องเล่าค่ายอาสา eDLTV
รายละเอียด : รับรางวัลเรื่องเล่าค่ายอาสา eDLTV "เยาวชนทั่วถิ่นไทยเรียนรู้ได้ ใต้ร่มพระบารมี" ชั้น4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 8 กันยายน 2556


วันที่ : 8 กันยายน 2556
เรื่อง : โครงการ ''การใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน'' ให้แก่ชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียด : โครงการ ''การใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน'' ให้แก่ชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 8 กันยายน 2556
เรื่อง : การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาแอพพลีเคชัน
รายละเอียด : การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาแอพพลีเคชัน วันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 7-8 สิงหาคม 2556
เรื่อง : การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาแอพพลีเคชัน
รายละเอียด : การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาแอพพลีเคชัน วันที่ 31สิงหาคม-วันที่ 1 กันยายน 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 31สิงหาคม-วันที่ 1 กันยายน 2556
เรื่อง : โครงการบริการสารสนเทศ ICT สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
รายละเอียด : โครงการบริการสารสนเทศ ICT สำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม 26 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2556 ห้องอบรม 4C ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 26 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2556
เรื่อง : การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาแอพพลีเคชัน
รายละเอียด : การประยุกต์ใช้สื่อ eDLTV เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาแอพพลีเคชัน วันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 24-25 สิงหาคม 2556
เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ ณ โรงเรียนแห่บริหารวิทย์
รายละเอียด : อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ ณ โรงเรียนแห่บริหารวิทย์ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนแห่บริหารวิทย์ ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3


วันที่ : วันที่ 23 สิงหาคม 2556
เรื่อง : โครงการคุณธรรมนำประชาธิปไตรห่างไกลยาเสพติด หลักสูตรลูกเสือ 3D ด้วยสื่อ IT
รายละเอียด : โครงการคุณธรรมนำประชาธิปไตรห่างไกลยาเสพติด หลักสูตรลูกเสือ 3D ด้วยสื่อ ITสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 สถานที่อบรม ณ ห้องอบรม 4 C คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 17-18 สิงหาคม 2556
เรื่อง : โครงการ ''การใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน'' ให้แก่ชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556
รายละเอียด : โครงการ ''การใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ของชุมชน'' ให้แก่ชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 5 สิงหาคม 2556
เรื่อง : โครงการพัฒนาอัจฉริยาภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนผดุงนารี
รายละเอียด : โครงการพัฒนาอัจฉริยาภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนผดุงนารี วันที่ 27-28 กรกฏาคม 2556 อบรม ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 27-28 กรกฏาคม 2556
เรื่อง : โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เคมื) เชิงบูรณาการ
รายละเอียด : โครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เคมื) เชิงบูรณาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 วันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการ 4c ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


วันที่ : 10 -11 กรกฎาคม 2556
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 043-721919 ,081-3205207, 081-7492153 โทรสาร : 043-721919
เว็บไซต์ www.tcrmu.com/course-e-books , www.tcrmu.com , www.it.rmu.ac.th