หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
22301 ครั้ง

“มหกรรมสืบสานฮีตฮอยหมอลำ เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา” จัดยิ่งใหญ่ ๔-๕ มิถุนายน นี้ ณ ศาลากลางขอนแก่น

poster___91_momlum_54.jpg

 

     กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือเครือข่ายวัฒนธรรมร่วมจัด “มหกรรมสืบสานฮีตฮอยหมอลำ เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เชิญชวนแฟนหมอลำร่วมสนุกสนานกับหมอลำมากมายหลากหลายยุค ทั้งอดีตและปัจจุบัน พบกับการเสวนาวิชาการ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลงานวิจัยด้านหมอลำ และการแสดงส่งท้ายครึ่งปีแรกของ “ระเบียบวาทะศิลป์” พร้อมการแสดงจากศิลปินแห่งชาติ เคน ดาเหลา ฉวีวรรณ ดำเนิน ป ฉลาดน้อย ส่งเสริม ร่วมด้วย "ราชินีลูกทุ่ง" บานเย็น รากแก่น, แคนดี้ รากแก่น และ“ไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร” พรศักดิ์ ส่องแสง พบกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองฝั่งโขงด้วยลำกลอน จาก สปป.ลาว ในวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

            กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น และฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เชิญร่วมงาน “มหกรรมสืบสานฮีตฮอยหมอลำ เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา” มหกรรมหมอลำเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสพระชนมายุครบ ๗ รอบ (๘๔ พรรษา) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ภายในงานพบกับการแสดงของหมอลำระดับประเทศ อาทิ หมอลำเคน ดาเหลา หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน หมอลำป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม หมอลำศิลปินแห่งชาติ ร่วมด้วยคณะหมอลำระเบียบวาทะศิลป์ และชมการแสดงจากศิลปินชื่อดังอีกมากมาย พบกับ "ราชินีหมอลำ" บานเย็น รากแก่น, แคนดี้ รากแก่น และ “ไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร” พรศักดิ์ ส่องแสง พร้อมร่วมเสวนาภาษาหมอลำ จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และผลงานวิจัยด้านหมอลำ ศิลปะพื้นบ้านแขนงต่างๆ และชมนิทรรศการเพื่อย้อนมองหมอลำในอดีตสู่ปัจจุบัน วิวัฒนาการของหมอลำสู่ทิศทางการพัฒนาในอนาคต พบกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองฝั่งโขงด้วยลำกลอนจาก สปป.ลาว พร้อมการออกร้านของผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นบ้าน และรับชมพร้อมกันได้ทั่วโลกผ่านทางทีวีอินเตอร์เน็ตในเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น และอีสานทีวี

        มหกรรมหมอลำเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมภายในงานจะแบ่งออกเป็น ๒ วัน ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น, อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธีเปิดงาน

       จากนั้นร่วมการเสวนาทางวิชาการในความเป็นมาของหมอลำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหัวข้อ “ภูมิรู้และภูมิธรรมในหมอลำ 3 ประเภทที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม”  โดย ผศ.ชอบ  ดีสวนโคก และ “หมอแคน : ภูมิรู้และภูมิปัญญาเชิงคีตศิลป์กับการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม” โดย อ.ดร.สนอง คลังพระศรี พร้อมกับมีการแสดงหมอลำพื้นบ้าน ได้แก่ หมอลำพื้น หมอลำกลอน หมอลำผญา หมอลำเดิน เป็นต้น ซึ่งเป็นหมอลำในยุคดั้งเดิม จากศิลปินหมอลำพื้นบ้าน เช่น หมอลำทองเยี่ยม ประสมพืช (หมอลำพื้น), หมอลำทองเจริญ  ดาเหลา (หมอลำกลอน) และหมอลำผมหอม สกุลไทย (หมอลำผญา)

       ในช่วงเย็นได้รับเกียรติจาก ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด พร้อมชมการลำเทิดพระเกียติ ๘๔ พรรษา โดย ศิลปินแห่งชาติ เคน ดาเหลา ฉวีวรรณ ดำเนิน ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม และการแสดงจากหมอลำชื่อดังอีกมากมาย อาทิ บานเย็น รากแก่น, แคนดี้ รากแก่น, หมอลำเทวี บุตรตั้ว และ หมอลำบุญเสริม เพิ่มศรี (หมอลำกลอน), หมอลำทองเยี่ยม ประสมพืช และคณะ (หมอลำพื้น), หมอลำผมหอม  สกุลไทย และคณะ (หมอลำผญาย่อย), เจรียงสายรุ้ง และ เจรียงไทยรุ้ง (เจรียงเบริน), หมอลำทองหล่อ และคณะ (หมอลำสินไซ), หมอลำอุดมศิลป์ และ หมอลำปานทิพย์ (หมอลำเรื่องต่อกลอน), หมอลำพิมพ์ใจ  เพชรพลาญชัย (หมอลำเพลิน), หมอลำราตรี ศรีวิไล และคณะ (หมอลำซิ่ง) สนุกสนานไปกับการดำเนินรายการโดย “หนิงหน่อง เพชรพิณทอง”

        ส่วนวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นการแสดงหมอลำประยุกต์ จากคณะหมอลำ “วงระเบียบวาทะศิลป์” ซึ่งจะเป็นการแสดงปิดวงในช่วงครึ่งปีแรก ร่วมกับศิลปินลูกทุ่งหมอลำชื่อดัง “ไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร” พรศักดิ์ ส่องแสง เจ้าของผลงานเพลง หนุ่มนานครพนม, มาลัยใจดำ, ลอยแพ, เสือสำนึกบาป, อีสานพลัดถิ่น, เต้ยสาวจันทร์กั้งโกบ และมีเมียเด็ก เป็นต้น และหมอลำเอ๋ ศุภนาจ เหรวรรณ หมอลำชื่อดังชาวอุดรธานี

         แนวคิดในการจัดมหกรรมหมอลำฯ เกิดจาก “หมอลำ” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่นอีสาน ประกอบด้วยหมอลำ ๓ ประเภท ได้แก่ หมอลำพื้น, หมอลำกลอน และหมอลำผญา โดยที่ความหมาย และความสำคัญกับชาวอีสานมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี ๒๕๕๒ ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้หรือผลงานที่เกิดจากบุคคลหรือกลุ่มชนที่มีการสร้างสรรค์ พัฒนา สั่งสม สืบทอด รวมทั้งประยุกต์ใช้ในวิถีการดำเนินชีวิต  และสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละกลุ่มชน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีการส่งผ่าน เป็นแนวทางปฏิบัติ สืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่น และมีความงดงามและมีคุณค่าทางศิลปะสูงยิ่ง

          ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, เทศบาลนครขอนแก่น, องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและสำนักวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม จึงจัดให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสาน  ในหลากหลายกิจกรรม โดยทำควบคู่ไปกับหมอลำสมัยใหม่ ซึ่งการจัดมหกรรมหมอลำดังกล่าว เป็นการสืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า อัตลักษณ์ และความภาคภูมิใจ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดศูนย์การเรียนรู้และการเข้าถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

 

                                   -------------------------------------------------

 

img_7858.jpg           ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดมหกรรมหมอลำเฉลิมพระเกียรติว่า เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา อีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูศิลปะพื้นบ้านอีสานหรือว่าหมอลำ เนื่องจากมองว่ามิติด้านหมอลำมีมากมาย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง บันเทิง การให้ความรู้ เยียวยาจิตใจ การบำบัด รวมไปถึงเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อ แม้กระทั่งการต่อต้านยาเสพติดผ่านคำร้องของหมอลำ ซึ่งเหล่านี้เป็นที่มาของสิ่งที่หลายฝ่ายและเครือข่ายด้านวัฒนธรรมต้องการชี้ให้เห็นในภาพรวม จากนั้นมองไปยังอนาคตว่าควรจะมีการขึ้นบัญชีหมอลำเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการขึ้นทะเบียนหมอลำดั้งประเภทต่างๆ เป็นมรดกวัฒนธรรม อาทิ หมอลำกลอน หมอลำพื้น หมอลำผญา ซึ่งหลายคนเกรงว่ามรดกเหล่านี้จะสูญหายไป ผู้สืบทอดในปัจจุบันก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงวัยขาดเวทีในการแสดงองค์ความรู้หรือศาสตร์ด้านหมอลำ แต่การจัดมหกรรมหมอลำในครั้งนี้เป็นเหมือนการเผยแพร่ทั้งหมอลำดั้งเดิมและหมอลำร่วมสมัย หรอหมอลำซิ่งที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน มองว่าปรากฏการณ์เกี่ยวกับหมอลำในเชิงอนุรักษ์และในเชิงร่วมสมัยต้องควบคู่กันไป

       อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระแสของหมอลำกลับมาได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางที่จะทำให้ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจในหมอลำ มีพื้นที่ในการแสดงออก โดยให้มีการประกวดหมอลำ ซึ่งทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะมีการต่อยอดโดยจะมีการเปิดพื้นที่ในการเผยแพร่วัฒนธรรม ซึ่งจะเชิญตัวแทนหมอลำแต่ละประเภท ไปแสดงร่วมกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแขนงต่างๆ จากทั้ง ๔ ภาคต่อไป

img_7923.jpg

  

      ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานว่ามหกรรมหมอลำดังกล่าวจะดำเนินการจัดขึ้นวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น ๒ วัน ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นการเสวนาทางวิชาการ และนิทรรศการความเป็นมาของหมอลำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นการระดม แลกเปลี่ยน และนำเสนอผลงานวิจัยด้านหมอลำ จากนักวิชาการที่มีความสนใจด้านหมอลำ พร้อมชมการแสดงหมอลำพื้นบ้าน ได้แก่ หมอลำพื้น หมอลำกลอน หมอลำผญา หมอลำเดิน เป็นต้น ซึ่งเป็นหมอลำในยุคดั้งเดิม ส่วนวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นการแสดงหมอลำประยุกต์ จากศิลปินลูกทุ่งหมอลำชื่อดัง และการแสดงของคณะระเบียบวาทะศิลป์ คณะหมอลำชื่อดัง ซึ่งในวันดังกล่าวจะเป็นการปิดวงของคณะระเบียบวาทะศิลป์อีกด้วย คาดว่าจะมีแฟนเพลงคณะระเบียบวาทะศิลป์จะมาร่วมงานอย่างคับคั่ง และเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ส่งท้ายในช่วงครึ่งปีแรกของคณะระเบียบวาทะศิลป์ก่อนที่จะพักวง เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน

 

12.jpg

      ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจะเป็นการผสมผสานระหว่างวิชาการและการแสดงศิลปะการแสดงหมอลำ โดยจุดเน้นอยู่ที่การพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสพระชนมายุครบ ๗ รอบ โดยที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก และเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงในแขนงนี้ให้แพร่หลายไปสู่คนรุ่นหลังมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังเป็นการแนะนำให้ศิลปินหมอลำในปัจจุบันเข้าใจตนเอง และดำเนินไปตามวิถีของหมอลำได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังได้ประยุกต์การแสดงหมอลำให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เนื่องจากหมอในแต่ละท้องที่จะมีความโดดเด่นแตกต่างกัน ฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นความหลากหลายด้านวัฒนธรรมอีกด้วย

sawee.jpg

     

        “หมอลำฉวีวรรณ” นางฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมหมอลำเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวโรกาสพระชนมายุครบ ๗ รอบ จะได้เห็นความเป็นมาของหมอลำในยุคดั้งเดิม ลำดับความเป็นมาจากจากยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมกับเชิญชวนให้โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันต่างๆ ที่มีความโดดเด่น หรือจัดกิจกรรมด้านศิลปะการแสดงหมอลำเข้าร่วมเพื่อเป็นการสืบเสาะหาเพชรเม็ดงาม ที่จะต่อยอดศิลปะการแสดงด้านหมอลำต่อไป

 

 

--------------------------------------

 

กำหนดการจัดงาน
โครงการมหกรรมสืบสานฮีตฮอยหมอลำ เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา
วันที่ ๔-๕  มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
…………………………………………..

 

วันเสาร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๔   ณ ศาลาประชาคม และบริเวณถนนข้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมที่ ๑ : (ช่วงเช้า) พิธีเปิดงาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
       ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร
       ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดงาน 
                      พิธีเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
                      กล่าวต้อนรับ โดย นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
                      กล่าวรายงาน โดย นางสุนันทา มิตรงาม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
                      (ร่วมเป็นเกียรติ โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น,นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น,อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น,นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น)
                      * ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับประธาน ศิลปินแห่งชาติ และผู้มีเกียรติ

       ๐๙.๐๐ น. พิธียกอ้อยอครู (ไหว้ครูหมอลำ) นำโดยศิลปินแห่งชาติ เคน ดาเหลา ฉวีวรรณ ดำเนิน ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม

กิจกรรมที่ ๒ (ช่วงเช้า-บ่าย) การสัมมนาประกอบการสาธิต  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น
         ๐๙.๑๕ น. เสวนาประเด็นภูมิธรรม-ภูมิปัญญาในหมอลำ ประเด็น “ภูมิรู้และภูมิธรรมในหมอลำ ๓ ประเภทที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม”  โดย ผศ.ชอบ  ดีสวนโคก ประเด็น“หมอแคน : ภูมิรู้และภูมิปัญญาเชิงคีตศิลป์กับการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม” โดย อ.ดร.สนอง คลังพระศรี ผู้ดำเนินรายการ  อ.ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์
เสวนาประกอบการสาธิต หัวข้อ “หมอลำในฐานะมรดกวัฒนธรรมของชาติ” (หมอลำ 3 ประเภทที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม)
                        หมอลำพื้น  ได้แก่  หมอลำทองเยี่ยม  ประสมพืช
                        หมอลำกลอน  ได้แก่  หมอลำทองเจริญ  ดาเหลา
                        หมอลำผญา ได้แก่  หมอลำผมหอม  สกุลไทย
                        ผู้ดำเนินรายการ  อ.ดร.แก้วตา  จันทรานุสรณ์ และคุณวรศักดิ์ วรยศ

         ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมการแสดงหมอเยาวชน, หมอลำดาวรุ่ง

         ๑๓.๐๐ น. การสัมมนากลุ่มย่อย
                       กลุ่มที่ ๑ รูปแบบการบริหารจัดการคณะหมอลำ  วิทยาการประจำกลุ่ม          
                       อ.ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล (วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์) 
                       กลุ่มที่ ๒ กระบวนการฟื้นฟูหมอลำกลอน  วิทยากรประจำกลุ่ม
                       อ.พรสวรรค์ พรดอนก่อ (วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์)  
                       กลุ่มที่ ๓ กระบวนการฟื้นฟูหมอลำผญา  วิทยากรประจำกลุ่ม
                       อ.ชัยนาท มาเพชร (วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด)
                       กลุ่มที่ ๔ กระบวนการฟื้นฟูหมอลำพื้น วิทยากรประจำกลุ่ม 
                       อ.สุขสันติ แวงวรรณ (วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง)
         ๑๖.๓๐ น สรุปการประชุมวิชาการ โดย อ.ดร.หอมหวล บัวระภา (อาจารย์สาขาปรัชญา ศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ ม.ขอนแก่น) และ อ.ดร.ธีรารัตน์ ลีลาเลิศสุระกุล (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์)
         ๑๗.๐๐ น. พิธีปิดการประชุมสัมมนา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับศิลปินหมอลำผู้ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
 
กิจกรรมที่ ๓ : (ช่วงเย็น)  การแสดงหมอลำเทิพระเกียรติ  และ นิทรรศการ การออกร้านจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหมอลำ ในรูปแบบย้อนยุค ถนนหน้าสำนักงานอัยการจังหวัด (ด้านข้างศาลากลาง)
         ๑๙.๐๐ น. พิธีเปิดงาน โดย นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น  กล่าวรายงานโดย นางสุนันทา มิตรงาม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
         ๑๙.๑๕ น. การแสดงลำเทิดพระเกียติ ๘๔ พรรษา โดย ศิลปินแห่งชาติ เคน ดาเหลา, ฉวีวรรณ ดำเนิน และ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม

         ๑๙.๓๐ น. การแสดงมหกรรมหมอลำเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
                       ๑. การแสดงหมอลำพื้น โดย หมอลำทองเยี่ยม ประสมพืช และคณะ
                       ๒. การแสดงหมอลำผญาย่อย โดย หมอลำผมหอม  สกุลไทย และคณะ
                       ๓. การแสดงหมอลำบานเย็น รากแก่น และ แคนดี้ รากแก่น
                       ๔. การแสดงหมอลำกลอน  โดย หมอลำเทวี บุตรตั้ว และ หมอลำบุญเสริม เพิ่มศรี
                       ๕. การแสดงเจรียงเบริน  โดย เจรียงสายรุ้ง และ เจรียงไทยรุ้ง
                       ๖. การแสดงหมอลำสินไซ โดย หมอลำทองหล่อ และคณะ
                       ๗. การแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอน โดย หมอลำอุดมศิลป์ และ หมอลำปานทิพย์
                       ๘. การแสดงหมอลำเพลิน โดย หมอลำพิมพ์ใจ  เพชรพลาญชัย
                       ๙. การแสดงหมอลำซิ่ง โดย หมอลำราตรี ศรีวิไล และคณะ
                       ๑๐. การแสดงหมอลำเอ๋ ศุภนาถ เหรวรรณ 
                       ดำเนินรายการโดย หนิงหน่อง  และพิธีกรรับเชิญมากมาย

วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมที่ ๓ :  (ช่วงค่ำ) การแสดงหมอลำร่วมสมัย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
           ๑๙.๐๐ น.  พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม
           ๑๙.๓๐ น.  การแสดงลูกทุ่งหมอลำ พรศักดิ์ ส่องแสง
            ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป การแสดงหมอลำลูกทุ่งคณะระเบียบวาทศิลป์

------------------------------------------------

โพสเมื่อ 28 พ.ค. 2554
จำนวนผู้อ่าน 1336 ครั้ง

ข่าวอื่น ๆ
มหกรรมฮีตฮอยหมอลำ เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา จัดยิ่งใหญ่พร้อมชมศิลปินหมอลำคับคั่ง
เชิญร่วมชื่นชมผลงาน \"ศิลป์สัญจร ศิลปากรสู่อีสาน\" พร้อมการเสวนาภาษาศิลปะ
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน