หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
116052 ครั้ง

คำขวัญจังหวัดพะเยาคำขวัญจังหวัดพะเยา

******

กว๊านพะเยา แหล่งชีวิต

ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง
บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง
งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

ตราประจำจังหวัดพะเยา
เป็นรูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
เบื้องหลังพระพุทธรูป
ประกอบด้วยด้านบนมีลายกนก
  
7 ตัว  
หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของอำเภอ  
เบื้องล่างริมขอบดวงตราเป็นท้องน้ำ
หมายถึงกว๊านพะเยา

มีช่อรวงข้าวประกอบอยู่ทั้งสองข้าง  
หมายถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ

สีประจำจังหวัดพะเยาได้แก่สีบานเย็น
หมายถึงภูมิภาคมณฑลพายัพ
----------------------------------------

ธงประจำจังหวัดพะเยาbullet03_redsign_1.gif

ธงประจำจังหวัดพะเยาใช้พื้นธงสีบานเย็น
หมายถึง ภูมิภาคมณฑลพายัพ
บนพื้นธงประกอบด้วย สีเทาฟ้า
หมายถึงสภาพภูมิอากาศเยือกเย็น
และความมีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อผู่ใหญ่ที่มาเยือน
เหลืองทอง หมายถึง เป็นดินแดนที่รุ่งเรือง
อยู่เย็นเป็นสุข ในร่มเงาพระบรมพะพุทธศาสนา
สีเขียวหมายถึงความสดชื่องอกงามแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร