หน้าแรก 


ศว.ขอนแก่น ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2554

ศว.ขอนแก่น  ประชุมประจำเดือนมีนาคม  2554

                วันที่  28  มีนาคม  2554  เวลา  09.30  -15.00  น.  บุคลากรศูนย์วิทย์ฯขอนแก่นได้ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม  2554 เพื่อเป็นการติดตามงานของแต่ละฝ่าย  ในการนี้ได้แจ้งเรื่องต่างๆของแต่ละส่วนงานให้ได้ทราบ โดยมีนายสุชีพ  สุนทรศร  ผอ.ศว.ขอนแก่น  เป็นประธาน  ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  31  คน    ห้องประชุมเทคโนโลยี  กับ  108  อาชีพ