หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
19908 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมครูวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมครูวิทยาศาสตร์ 

       ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ได้ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Science Show ซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2554 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น นั้น

      บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน

                            รายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการอบรม (บัญชีแนบท้ายประกาศ)

                                กำหนดการอบรมครูวิทยาศาสตร์

                                                    รายละเอียดที่พัก

โพสเมื่อ 28 พ.ค. 2554
จำนวนผู้อ่าน 530 ครั้ง

ข่าวอื่น ๆ
ไม่มีข่าวอื่น ๆ