หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
19926 ครั้ง

ศูนย์วิทย์ฯขอนแก่น ร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาแหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์

ศูนย์วิทย์ฯขอนแก่น ร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาแหล่งเรียนรู้จากเว็บไซต์

       ศูนย์วิทย์ฯ ขอนแก่น ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2554 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 





โพสเมื่อ 28 พ.ค. 2554
จำนวนผู้อ่าน 599 ครั้ง

ข่าวอื่น ๆ
ศูนย์วิทย์ฯ ขอนแก่น ต้อนรับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ