หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
19901 ครั้ง

สถานที่ติดต่อสถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 

ถนนมิตรภาพ  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  40110

โทรศัพท์  0-4327-4154-5  โทรสาร    0-4327-4046

http://www.kksci.com   E-Mail   kk.science@hotmail.com