หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
26961 ครั้ง

การอบรมเกษตรธรรมชาติกำหนดการอบรมประจำปี

หลักสูตรสำหรับประชาชนทั่วไป อบรมปีละ 2 ครั้ง ระยะเวลา 3 วัน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

รุ่นที่

วัน/เดือน/ปี

จำนวน (คน)

1

มีนาคม

70

2

มิถุนายน

70

 

การให้บริการอื่นๆ

1)   หอพักชาย-หญิง รวม 2 หลัง สามารถพักได้หลังละ 22 คน ราคาคืนละ 60 บาทต่อคน

2)   ห้องประชุม วันละ 1,000 บาท

3)   จัดค่ายเกษตรกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำนวนครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 คน) จำนวน

3 วัน 2 คืน (ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ที่พักและค่าตอบแทนวิทยากร)