หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
46563 ครั้ง

ปรัชญา-วิสัยทัศน์-คติการทำงาน



อาจารย์วิเชาว์  สุนันตา

 

 วิสัยทัศน์

“รู้จักประสาน  ทำงานด้วยใจรัก”

“ยึดคุณธรรมมาเป็นหลัก  แน่หนักไม่เอนเอียง”

 

ปรัชญา

“บารมีเกิดจากความดีที่สะสม”

 

คติการทำงาน

“ตั้งใจเป็นฐาน  สร้างงานให้เป็นหนึ่ง”