หน้าแรก 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
10395 ครั้ง

ประวัติความเป็นมาความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตสินค้าเกษตรวังธารทอง

                 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตสินค้าเกษตรวังธารทอง ตั้งอยู่ที่ 19 หมู่22 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160  เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านในเขตพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ ในการแปรรูปผลผลิตจากลำไยสด ในรูปของ การอบแห้งเนื้อสีทอง  อบทั้งเปลือก  ลำไยในน้ำเชื่อม  ไวน์สมุนไพรเห็ดหลินจือ – ลำไย  ข้าวเกรียบลำไย  ข้าวแต๋นน้ำลำไย  น้ำพริกเผาลำไย  ลำไยต้มน้ำ  เป็นต้น  โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล  วิสาหกิจชุมชนอำเภอดอยหล่อ  เกษตรอำเภอดอยหล่อ  อุสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มแม่บ้าน ทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นตามลำดับ