หน้าแรก สำรวจเส้นทางฟาร์มเห็ดสมพงษ์

ฟาร์มเห็ดของคุณสมพงษ์เป็นเพาะเห็ดฟางอุสาหกรรม ด้วยขี้ฝ้าย และฟางข้าว