หน้าแรก ฝึกอบรมเด็กนักเรียน รร.รุจิเสรีวิทยา ห้อง3/3

ฝึกอบรมเด็กนักเรียน รร.รุจิเสรีวิทยา ชั้น ป.3/3 ตั้งอยู่ที่174 ซ.สุภาราช แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย กทม. จำนวน 20คน ครู จำนวน 3 คน ในวันที่ 28/2/55 เวลา 9.00 น.- 16.30 น ภาคเช้าฟังบรรยาย และทำก้อนเห็ด ภาคบ่าย สาธิตการแปรรูปเห็ด การทำเห็ดสวรรค์ และการทำแหนมเห็ด