หน้าแรก ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 ม.ราชภัฏจันทรเกษม

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2554 ม.ราชภัฏจันทรเกษม ในหัวข้อ"การเตรียมพร้อมเป็นบัณฑิตเกษตรสู่การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ" วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น ก4 ตึกอนุสรณ์ 10 ปี คณะเกษตรและชีวภาพ