หน้าแรก กิจกรรมต่อเนื้องจากเสาร์ที่แล้ว

ในวันอาทิตย์นี้ คุณศุภไกร เขื่อนแก้ว คุณบุปผา โอชาประเสริฐ และคุณปรีชา จากจังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมฝึกอบรมในภาคปฏิบัติการต่อเชื้อเห็ด และการทำก้อนเห็ดร่วมกับคุณศุภไกร เขื่อนแก้ว คุณบุปผา โอชาประเสริฐ (11-03-55)