หน้าแรก ออกภาคสนามที่ จ.กาณจนบุรี

วันนี้เป็นวันที่ตื่นนอนเช้าที่สุด ประมาณ 4 นาฬิกา เพื่อเดินทางไปจังหวัดกาณจนบุรีเพื่อลงภาคสนามสอนกลุ่มเกษตรกรในการแปรรูปเห็ดและเป็นการหาเสียงให้กับ พลโท มะ โพธิ์งามในการสมักเป็นนายก อบจ. จังหวัดกาณจนบุรี โดยมีแกนนำของพรรคเพื่อไทยมาช่วยรนรงณ์ในการหาเสียงหลายท่านด้วยกัน ในการสอนการแปรรูปเห็ดในวันนี้ ทำการสอน การทำเห็ดสวรรค เฉากว๋ยเห็ดหูหนู และขนมจีนนำยาเห็ด เป็นที่สนใจอย่างมาก เพราะเกษตรกรในพื้นที่มีการเพาะกันจำนวนมาก