หน้าแรก อบรมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว 17-18-03-55

อบรมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ในครั้งนี้ปฏิบัติการต่อเนื่อง 2 วัน ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยฝึกปฏิบัติการทำวุ้น PDA. การทำหัวเชื้อข้าวฟ่าง และทำก้อนเห็ด มีศิษย์เก่า เจ้านัด ที่อยู่บุรีรัม คุณปรีชาที่อยู่ขอยแก่น มาฝึกเพิ่มเติมเพื่อทำเป็นอาชีพหลัก รวมถึงเจ้าอ้อยและเจ้าเขื่อน