หน้าแรก บวชเณรลูกชาย

ลูกชายขอบวชเณรที่วัดธรรมกายและเดินทางต่อไปบวชเป็นพระที่จังหวัดเชียงใหม่ที่วัดบ้านขุน อำเภอฮอดในวันที่9เมษายน บุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ก็แผ่ส่วนกุศลนี้แก่บิดามารดา น้องพุทธพจน์ เจ้ากรรมนายเวณ ที่กระทำในชาตินี้และในอดีตชาติ รวมถึงเหล่าวิญาญต่างๆที่เวียนวายตายเกิดในศูนย์ภูปัญญาไทยแห่งนี้จงได้รับส่วนบุญที่ได้กระทำในครั้งด้วยเถิด