หน้าแรก นักศึกษาฝึกงาน วันที่3,4-04-55

นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษษม คณะเกษตรและชีวภาพ ชาย 3 คน หญิง 2 คนกิจกรรมวันที่ 3 วันแรกฝึกทำก้อนเห็ดและเตรียมสถานที่ วันที่ 4 พัฒนาพื้นที่ สถานที่ประอาหาร และทำการต่อเชื้อเห็ดขอนขาว