หน้าแรก ฝึกงานในวันที่ 6-04-55

วันนี้ในช่วงเช้าน้องผู้หยิง 2 คน เตรียมงานเพื่อทีจะทำในตอนบ่าย ส่วนน้องผู้ชาย 3 คน แก้งานก่อของเมื่อวานนี้ เก็บเห็ดที่อบแห้งแล้ว การฝึกงานในตอนบ่ายวันนี้นอกจากที่จะมีน้องทั้ง 5 คนแล้วยังมีคุณวิโรจน์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคุณนุ้ยจากชัยภูมิเข้าร่วมการฝึกด้วย ในบ่ายนี้เราฝึกการทำวุ้น PDA.และการต้มข้าวฟ่าง ร่วมถึงการเพาะถั่วงอกฉบับมือถือด้วย