หน้าแรก ฝึกงานในวันที่ 7-04-55

ในวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากโรงงานอุสาหกรรมเข้ามาติดต่อให้ไปจัดนิทรรศการสาธิตการแปรรูปเห็ดและจัดจำหน่ายสินค้า จึงทำให้น้องทั้ง 5 คนจะได้ออกบู๊ดฝึกทักษะการจัดจำหน่ายสินค้า  ในตอนบ่ายเตรียมตู้เขี่ยเชื้อเห็ด โดยการนำขวดเชื้อข้าวฟ่างและวุ้น PDA. เข้าตู้เขี่ยเปิดแสงยูวีฆ่าเชื้อ