หน้าแรก ฝึกงานในวันที่ 8-04-55

ในวันนี้เป็นพัฒนาสถานที่โดยการให้ทำผนังหินติดหุ่นปั้นที่ผนังตามจินตนาการของตนเองและการการถนอมอาหาร โดยนำ เห็ดสวรรค์,เห็ดอบเนย,เห็ดกรอบสมุนไพร,เห็ดกรอบขี้เมาเขาเตาอบเพื่อไร่นำมันและความชื้น รวมถึงการทำแหนมเห็ดด้วย เด็กๆมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว