หน้าแรก ฝึกงานในวันที่ 9-04-55

ในวันนี้ได้เชิญคุณถวัล ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดแบบครบวงจรมาเป็นอาจารย์สอนการเพาะเห็ดถั่งเช่า หิมะและถั่งเช่าสีทอง ให้กับน้องๆและผู้เข้าฝึกอบรมอีกสองท่าน  ตอนเช้าได้ทำการเตรียมตู้เขี่ยเชื้อ และเก็บถั่วงอกที่ทำไว้นำไปปรุงอาหาร  พอพี่ถวัลมามาก็ทำการเพาะเห็ดถั่งเช่ากันจนถึงตอนเย็น เตรียมของที่จะไปออกบู๊ดในวันพรุ่งนี้ กิจกรรมที่ทำก็คือ การสาธิตการแปรรูป จะมีการสาธิต เห็ดสวรรค์ เฉาก๋วยเห็ดหูหนู ขนมจีนนำยาเห็ด และขายสินค้าที่ผลิต เช่น นำหมักชีวภาพ เฉาก๋วยเห็ดหูหนู เห็ดสวรรค์ เห็ดอบเนย เห็ดกรอบสมุนไพร น้ำเห็ดแปดเซียน นำพริกเผาเห็ดนางรม น้ำพริกเผาเห็ดหอม น้ำพริกเผาเห็ดโคน และจำหน่ายก้อนเห็ดนางรมภูฐานเป็นต้น