หน้าแรก สำรวจเส้นทางฟาร์มเห็ดที่เพาะเห็ดฟางอุสาหกรรมด้วยเปลือกมันสัมปะหลัง

ในการเดินทางจากมอร์เตอร์เวเข้าถนนหมายเลข 314 แล้วเลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 304 ประมาณหลักกิโลที่ 85-86 จะเจอทางเข้าวัดสมานรัตนาราม (วัดพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในโลก) จะใช้เวลาประมาณ 25 นาที่เมื่อออกจากวัดเดินทางที่ถนนหมายเลข 304 ประมาณหลักกิโลที่37 เลี้ยวซายเข้าถนน หมายเลข316 ขับต่อไปประมาณ 8.7 ก.ม.เลยเสาทรูมูฟเลี้ยวขวาตรงศาลา ก.ม.ที่ 124 เป็นระยะทาง 4.7 ก.ม.จะเจอแยกสามทางให้ขับเข้าทางสายกลางอีก 200 เมตรก็ถึงฟาร์เห็ดฟางอุสาหกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษ บ้านหนองหว้า