หน้าแรก เยี่ยมพระลูกชายที่วัดบ้านขุน จังหวัดเชียงใหม่

ที่วัดบ้าบขุน เป็นสถานที่น่าอยู่มากมีบรรยากาศที่สบาย ในตอนกลางวันในที่ร่มมีอุณหภูมิ 28 องศา ในตอนกลางคืนอากาศเย็นมาก ต่างจากพื้นที่ราบในตอนกลางวันมีอุณหภูมิถึง 40 องศา กลางคืนอากาศก็ร้อนมาก ไปที่วัดแล้วไม่อยากกลับน่าอยู่จริงๆ ถ้ามีโอกาศจะไปบวชสักครั้ง