หน้าแรก ประเทศญี่ปุ่น 15-06-2555

เดินทางเข้าสู่เมืองฮิตะ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ที่จังหวัดโออิตะ เข้าชมพิพิธภัณฑ์เซรามิคคิวชู เดินทางกลับเมืองฟุกุโอกะศึกษาวัฒธรรมท้องถิ่นที่ ย่านเท็นจิน มอลล์