หน้าแรก ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลทำ MOU

ศูนย์ภูมิปัญญาไทยร่วมกับคณะเกษตรมหาลัยราชภัฏจันทรเกษตรลงพื้นที่เตรียมข้อมูลในการส่งเสริมพื้นที่ปัตตานี คณะทำงานที่ 2