หน้าแรก อบรมการทำวุ้น PDA. ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐและ คุณบุปผา

ร.ต.ประเสริฐ  แก้วเห็มและ คุณบุปผา  ธรรมนาม บ.ศิริกุลสตีล จำกัด ผู้จัดการคลังสินค้าและพนักงานบัญชี เพื่อศึกษาเป็นอาชีพหลักในอาตค