หน้าแรก ลงพื้นที่อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ลงพื้นที่อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท อบรมการเพาะเห็ดให้กับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ตาลโตลน โดยมีอ.เล็กเป็นแกนนำทีม