หน้าแรก ร่วมเทศการกินเห็ดที่ประเทศจีนกับสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย