หน้าแรก อบรมการทำวุ้น PDA. กับเกษตรกร อำเภอบางเสาธงจำนวน 10 คน

อบรมการทำวุ้น PDA. กับเกษตรกร อำเภอบางเสาธงจำนวน 10 คน อบรมฟรี แต่เสีนค่าวัสดุฝึก โดยการจัดหาซื้อมากันเอง ประกอบด้วย ผงวุ้นทำขนม มันฝรั่ง น้ำตาลคูลโคส