หน้าแรก กระทรวงพลังงานสำรวจพื้นที่สร้างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์

กระทรวงพลังงานสำรวจพื้นที่สร้างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย