หน้าแรก การทำ MOU สามฝ่ายในการพัฒนา พื้นที่ภาคใต้

การทำ MOU สามฝ่ายในการพัฒนา พื้นที่ภาคใต้ ระหว่าง โครงการพระราฃดำริ คณะทำงานที่ 2 จังหวัดปัตตานี คณะเกษตรศาสตร์ ม.ราชฏัทจันทรเกษตม และศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย จังหวัดสมุทรปราการ