หน้าแรก อบรม น.ศ.ธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดการแปรรูปเห็ด

อบรม น.ศ.ธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดการแปรรูปเห็ดฟาง ในการส่งเสริมเกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟางในพื้นที่เป้าหมาย เช่นการทำข้าวเกรียบเห็ดฟาง ,นำพริกเผาเห็ดฟาง ,เห็ดฟางในภาชนะปิดสนิทพร้อบบริโภค