หน้าแรก ศึกษาเชิงปฏิบัตการให้กับนักเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ศึกษาเชิงปฏิบัตการให้กับนักเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จำนวน 33 คน ครู 2 คน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556