หน้าแรก ทีมงานจาก "ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม มจธ." เข้าศึกษาดูงาน

ทีมงานจาก @ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม มจธ. เข้าศึกษาและขอข้อมูลเพื่อการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดครบวงจรและการเพาะเห็ดถั่งเช่า