หน้าแรก ประชุมฟาร์เตรียมเพาะเห็ด 30,000 ก้อน

ประชุมฟาร์ม บ้านนำดำ บ้านโคคหมัก บ้านแม่ลาน ทำเห็ดนางรมภูฐานจำนวน 30,000 ก้อน เตรียมรับเทศการกินเจที่จะมาถึง คาดว่าจะมีผลผลิตออกในช่วนเทศการกินเจแน่นอน