หน้าแรก เตรียมความพร้อมบ้านน้ำดำ

ลงพื้นที่บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวในการปฏิบัติในการทำงานที่เป็นระบบในการเพาะเห็ดตระกูลนางรมภูฐานให้ทันเทศกาลกินเจที่จะมาถึง