หน้าแรก เตรียมความพร้อมบ้านลุตง

ลงพื้นที่บ้านลุตง ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวในการปฏิบัติในการทำงานที่เป็นระบบในการเพาะเห็ดตระกูลนางรมภูฐานให้ทันเทศกาลกินเจที่จะมาถึง