หน้าแรก เตรียมความพร้อมบ้านโคกหมัก

ลงพื้นที่บ้านโคกหมัก หมู่2 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อเตรียมความพร้อมและแนวในการปฏิบัติในการทำงานที่เป็นระบบในการเพาะเห็ดตระกูลนางรมภูฐานให้ทันเทศกาลกินเจที่จะมาถึง