หน้าแรก พัฒนาโรงเห็ดบ้านน้ำดำ

ได้นำเอาอิฐบล๊อกมาเป็นตัวลองแล้วนำท่อ PVC มาวางขั้นเพื่อเป็นชั้นวางก้อนเห็ด ถ้าไม่มีท่อ PVC ให้ใช้ไม้ไผ่แทนก็ได้