หน้าแรก พาคณะวิทยากรนมัสการหลวงปู่ทวด

ก่อนเดินทางกับกรุงเทพได้เดินทางไปนมัสการหลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้